Thứ Sáu, 25/10/2013 18:25'(GMT+7)

Khai trương Trang tiếng Trung Quốc trên Tạp chí Cộng sản điện tử

Sáng ngày 23-10, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Lễ khai trương Trang tiếng Trung Quốc trên Tạp chí Cộng sản điện tử với địa chỉ tên miền: http://cn.tapchicongsan.org.vn
Ấn nút khai trương Trang tiếng Trung Quốc.
Về phía Tạp chí Cộng sản có: PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập; TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực; PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập cùng lãnh đạo các ban, đơn vị và phóng viên, biên tập viên...

Phát biểu tại Lễ khai trương, PGS,TS. Vũ Văn Phúc nhấn mạnh: “Ngày 10-9-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 26 - CT/TW về Công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới, xác định các nhiệm vụ cơ bản của Tạp chí Cộng sản. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; Đấu tranh kịp thời, sắc bén chống những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị;… Chỉ thị 26 - CT/TW nêu rõ Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình mới.

 
 PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: KN

Trang tiếng Trung Quốc của Tạp chí Cộng sản điện tử có nhiệm vụ: Thứ nhất, là kênh thông tin chính thống bằng tiếng Trung Quốc về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thứ hai, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với cộng đồng bạn đọc biết tiếng Trung Quốc trên thế giới; Thứ ba, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc; là cầu nối vun đắp cho tình hữu nghị, mối quan hệ truyền thống, hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc”.

Ông Lưu Tam Chấn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong phát biểu của mình cho rằng sự ra đời Trang tiếng Trung Quốc của Tạp chí Cộng sản có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, sự đặc biệt đó nằm ở tính lý luận trong những tin, bài mà Tạp chí Cộng sản cung cấp. Đây cũng là cơ hội để những người làm công tác nghiên cứu lý luận của Trung Quốc được tiếp cận với thành quả lý luận của Việt Nam; kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, quan hệ của Đảng với quần chúng, công tác phòng, chống tham nhũng,…

Đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Vụ trưởng Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại Trung ương, trên cương vị là một trong những người có nhiều năm kinh nghiệm về hoạt động trong công tác đối ngoại đã nêu nhận xét: Điểm sáng trong quan hệ của hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc chính là sự trao đổi lý luận, từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nâng cao tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việc ra mắt Trang tiếng Trung Quốc trên Tạp chí Cộng sản điện tử chính là nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường trao đổi thông tin lý luận. Đồng chí Nguyễn Vinh Quang cũng bày tỏ mong muốn Tạp chí Cộng sản Trang tiếng Trung Quốc sẽ đăng cả những Văn kiện Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam như Cương lĩnh, Điều lệ, Báo cáo chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 - 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và người dân Trung Quốc./.

 

Trang Trần

Các tin khác