Sản phẩm


Website thông tin doanh nghiệp - Acomm CMS

Website thông tin doanh nghiệp - Acomm CMS

Acomm CMS là giải pháp Trang tin điện tử chuyên nghiệp với hệ quản trị nội dung trên nền Web. Xây dựng trên nền công nghệ Microsoft.NET Framework, Acomm CMS giúp người dùng đơn giản hoá công tác thiết lập, quản lý thông tin trên Website, đồng thời sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng đơn vị trong tương lai.

Website thương mại điện tử - Acomm Shop

Website  thương mại điện tử - Acomm Shop

Acomm Shop là một sản phẩm phần mềm hướng đến một môi trường kinh doanh, marketing toàn diện giúp cho cho doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh dễ dàng sử dung các công nghệ tiên tiến hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh

Cổng thông tin điện tử tích hợp Acomm Portal

Cổng thông tin điện tử tích hợp Acomm Portal

AcommPortal là giải pháp công nghệ cổng thông tin tích hợp tiên tiến trên nền công nghệ .NET được Acomm xây dựng và phát triển. Với mục địch cung cấp một địa chỉ giao tiếp duy nhất về thông tin và dịch vụ cho người sử dụng, qua đó người sử dụng có thể khai thác thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau, sử dụng nhiều dịch vụ của các hệ thống phần mềm khác nhau một cách tập trung, thống nhất.

Giải pháp Báo điện tử - Acomm News

Giải pháp Báo điện tử - Acomm News

Acomm News là giải pháp Tòa soạn điện tử chuyên nghiệp với hệ quản trị nội dung trên nền Web. Xây dựng trên nền công nghệ Microsoft.NET Framework, Acomm News giúp người dùng đơn giản hoá công tác thiết lập, quản lý thông tin trên Website, đồng thời sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng Tòa soạn điện tử trong tương lai.