Thứ Hai, 8/7/2013 12:55'(GMT+7)

IE sẽ có một bản cập nhật quan trọng vào tuần tới

Bản vá lỗi này là một trong sáu bản vá lỗi sẽ được Microsoft phát hành trong tuần tới và được đánh giá là rất quan trọng. Bản vá lỗi này sẽ áp dụng cho tất cả các phiên bản của Internet Explorer từ IE6 trên Windows XP cho IE10 trên Windows 8.
Microsoft trong tuần tới, sẽ phát hành bản vá lỗi hàng tháng của trình duyệt Internet Explorer cho tháng Bảy.

Trong đó, "gã khổng lồ" phần mềm sẽ vá lại 7 lỗ hổng về bảo mật, dễ dàng cho các hacker xâm nhập và kiểm soát hệ thống mạng từ xa.

Bản vá lỗi này là một trong sáu bản vá lỗi sẽ được Microsoft phát hành trong tuần tới và được đánh giá là rất quan trọng. Bản vá lỗi này sẽ áp dụng cho tất cả các phiên bản của Internet Explorer từ IE6 trên Windows XP cho IE10 trên Windows 8.

Năm bản vá lỗi còn lại sẽ giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows,. Net Framework, Silverlight và một trong số đó sẽ áp dụng cho tập file hệ thống CVE-2013-3660, một thành phần quan trọng trong tập file điều khiển hệ điều hành Windows.

Bên cạnh sáu bản vá lỗi quan trọng trên, Microsoft cũng sẽ phát hành một số bản vá lỗi để sửa lỗ hổng ở phần mềm bảo mật của hãng./.

Các tin khác